Radyolojik Görüntüleme Eğitimi

SKOLYOTERAPİ Radyolojik Görüntüleme Eğitimi

FİZYOTERAPİSTLER RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME EĞİTİMİ İLE HER ZAMAN ÖNDE OLUN
 1. Vertebra anatomisi ve referans noktaları
 2. Tüm spinal kolon radyo-anatomik incelemesi
 3. Skolyotik omurganın radyolojik algoritması
 4. Skolyotik omurgada röntgenin dili
 5. Lumbosacral transizyonel vertebra’ nın (LSTV) morfoloji ve Castevelli sınıflaması
 6. Omurganın tipik ve atipik anatomisi ve skolyoz da numaralandırma
 7. Skolyozda akılda tutulması gereken olmazsa olmazlar
 8. Embriyolojik deformitelere bağlı oluşan skolyoz örnekleri
 9. Skolyotik omurganın radyografisinin ABC’S si
 10. Sağlıklı bir omurganın radyografisinin her yönüyle değerlendirilmesi
 11. İdiopatik skolyozda radyolojik değerlendirme & Omurgada Ölçümler (COBB,Nash-MOE,Perdriolle)
 12. Skolyotik omurgada radyolojik terminoloji
 13. Skolyoz radyografisinde stabil, nötral ve end vertebra tespiti
 14. Skolyotik omurgada apikal vertebra translasyon(AVT)ve apikal vertebra diskinin ölçüm tekniği
 15. Skolyotik omurgada gövde kayması ve radyolojik ölçüm tekniği
 16. Skolyotik omurgada radyografik omuz yüksekliği, klavikula açısı, oblik pelvis ve yüksekliği
 17. Skolyotik omurganın iskelet maturasyonu ve Risser Sign ve evreleme örnekleri, triradiate
 18. Skolyotik omurgada uygun ve uygun olmayan görüntülere karar verme kriterleri
 19. Skolyoz grafide temel radyolojik değerlendirme ve isteğe bağlı diğer görüntülemeler
 20. Skolyoterapi eğitim formatına paralel özel radyolojik değerlendirme ve lumbosacral S skolyoz değerlendirme ve örneklemle açıklanması
 21. Lenke Sınıflaması:İnceleme teknikleri ve AİS’nın cerrahi sınıflaması
 22. Sagital denge sagital vertikal (SVA) aks ölçümü nötral,+,- denge
 23. Çene-alın dikey açısı, servikal lordoz, torakal kifoz, lumbal lordoz ölçümü
 24. Spinal füzyon ameliyatı ve vertebral body tethering (vbt) radyolojik örnekleri
 25. Vaka sunumu

Enter your keyword