SKOLYOZ NEDİR?

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz

İnsan vücudunun düz durabilmesi ve hareketlerini düzgün yapabilmesi omurga ve iskelet yapısı ile gerçekleşmektedir. Omurga yapısında oluşan sorunlar vücudun hareketlerini düzgün yapamamasına neden olabilmektedir. Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz genellikle göğüs ya da bel bölgelerinde görülen omurga eğriliğine denilmektedir.

 

Skolyoz tek başına omurga eğriliği şeklinde görülebildiği gibi kamburluk denilen arkadan öne doğru oluşan eğrilik olarak da görülebilmektedir. Sağlıklı bir omurga düz bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru uzanırken skolyoz hastalığında sağa, sola veya öne arkaya eğriler şeklinde de görülebilmektedir. Skolyoz tedavisi olan bir sağlık durumu olsa da tam olarak neden kaynaklı geliştiği bilinmemektedir.

 

Genel olarak bakıldığında daha çok kız çocuklarında görüntülenmektedir. Resmi olarak tam sayı bilinmese de Türkiye’ de yaklaşık 2,5 milyon skolyoz hastası olduğu düşünülmektedir. Skolyoz oluşumu birçok farklı nedenden ötürü olabilse de en çok ailesel genetik yatkınlıktan olduğu görüntülenmektedir.

 

Skolyoz Nedir?

Skolyoz, halk arasında kamburluk olarak da bilinen omurga eğriliğine verilen isimdir. Skolyoz, omurganın sırt veya bel bölgelerinin düz yapısının bozularak sağa- sola doğru eğilmesidir. Bazı durumlarda normalde var olan sırt bölgesindeki kamburluk veya bel bölgesindeki çukurluğun daha da artması ile beraber olmaktadır.

 

Skolyoz oluşumunun tam olarak bilinen bir nedeni bulunmamaktadır. Ancak genel olarak bakıldığında doğumsal etkenler, idiopatik yani nedeni belli olmayan etkenler, enfeksiyon ve tümöre bağlı etkenler ile görülebilmektedir. En sık görülme nedeni ise idiopatik türünde yer alan ailesel yani kalıtsal nedenlerden ötürü görülmektedir.

 

Skolyozun en sık görüldüğü etkenlerden olan doğumsal etkenler genellikle anne karnında omurganın tam gelişimini tamamlayamaması veya kaburga kemiklerinin anne karnında duruş pozisyonuna bağlı olarak bir birine kaynaması şeklinde görülmektedir. Bir diğer skolyoz görülme şekli ise çocuk felci gibi hastalıklardan dolayı kemiklerin ve kasların erimesi sonucu oluşabilmektedir. Ayrıca sağlıklı bir omurgada bilinmeyen bir nedenden ötürü de skolyoz başlangıcı görülebilmektedir.

 

Skolyoz hastalığının en temel belirtilerine bakacak olursak en belirgin belirtisi omurgada yana ya da hem yana hem öne doğru eğrilik, omuzlardan birinin öne doğru eğilmesi, omuz ve kalçaların simetrik duruşunun bozulması, sırt ve bel ağrısı, nefes darlığı ve yorgunluktur.

 

Skolyozun erken tespit edilmesi ve skolyoz tedavisi için uygun yöntemler kullanılması ile büyük başarılar elde edilebilmektedir. Merkezimizde uyguladığımız skolyoz eğitimi programları ile hasta ve ailenin katkısı ile cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ilerlemeler kaydedilebilmektedir.

Merkezimizde bulunan uzmanlar hastaların yapılan tetkik ve kontrolleri sonucunda eğikliğin durumuna göre uygun skolyoz eğitimi seçeneklerine başlamaktadır. Uygulanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci ile cerrahi müdahaleye gerek kalmadan büyük oranda düzelme görülmektedir.

Enter your keyword