Yetişkinlerde Skolyoz

YETİŞKİNLERDE SKOLYOZ

SAĞLIKLI VE MUTLU YAŞAM OMURGANIZDA SAKLI

Yetişkinlerde skolyoz genellikle adölesan skolyozun devamıdır. Ancak bazı durumlarda skolyoz ilk olarak yetişkinlikte gelişebilir. Bu tip durumlar; bir tür travmatik yaralanmadan kaynaklanmıyorsa, genellikle disk dejenerasyonunun, azalan kemik yoğunluğunun ve kasların bir sonucudur.

Kadınlarda dejeneratif skolyoz genellikle hormonal değişiklikler, menopoz veya osteoporoz ile ilişkilidir. Menopoz yaklaştığında veya ortaya çıktığında, birçok kadın, dalgalanan hormonal seviyelerin gözle görülür fiziksel değişikliklere neden olduğunu bildirmektedir. Boy kaybı (omurga dejenerasyonun neden olduğu), postüral değişiklikler ve ağrı, skolyozun mevcut olabileceği veya ilerleyebileceği belirtilerdir. Aktif kalmak, skolyozun ağrı, kas dengesizlikleri, omurga yorgunluğu, omurga çökmesi ve postüral kaygılar gibi etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Yetişkinlerde Skolyoz İçin 3 Boyutlu Skolyoz Tedavisi

Skolyoz ne zaman teşhis edilirse edilsin 3 boyutlu skolyoz egzersizleriyle her dönemde destek sağlanabilmektedir. Aktif bir yaşam tarzı olanlar için, skolyoza özgü egzersizler ekleyerek skolyozlarını nasıl yöneteceklerini öğretiyoruz. Bizlerin amacı; skolyoza özgü protokoller geliştirmek, yaşam kalitesini korumak, ağrı yönetimi, skolyozun ilerlemesini durdurmak ve postürü iyileştirmektir. Hastaları güçlendirmeyi hedefliyoruz ve öğrettiğimiz becerilerle, bireylerin skolyoz üzerinde kontrol hissini yeniden kazanmalarına yardımcı oluyoruz.

Her yaştan yetişkini, torakal, torakolomber, lomber skolyozluları ve  kifozluları tedavi ediyoruz. Yetişkinler tipik olarak ergenlere göre daha sert bir omurgaya sahip olduklarından, yetişkin hastalarda Cobb açısını azaltmaktan ziyade 3 boyutlu skolyoz tedavisi ile omurga mobilizasyonunu artırmayı hedefliyoruz.

3 BOYUTLU SKOLYOZ TEDAVİSİ FAYDALARI / HEDEFLERİ

 • Varsa ağrıyı azatmak veya ortadan kaldırmak
 • Skolyozun ilerlemesini durdurmak (stabilizasyon)
 • Omurga esnekliğini ve gücünü artırmak
 • Skolyoz üzerinde güçlenme
 • Skolyoz yönetimi için yaşam boyu beceriler öğretmek
 • Doğru nefes almayı ve akciğer fonksiyonunu iyileştirmek
 • Vücut farkındalığını ve mekaniğini geliştirmek
 • Postüral iyileşme: Skolyoz egzersiz protokollerimiz, yetişkinlerin postüral görünümlerini iyileştirmelerine ve omurga dengesini sağlamaya yardımcı olmaya odaklanır.

Programımızın temeli eğri paternine özgü omurga eğitimidir. Yetişkinler, benzersiz omurgalarının nüanslarını açıklamaya başladığımızda hoş bir şekilde şaşırıyor ve aniden bedenlerine karşı iyimser oluyorlar. Hemen hemen her hasta, kimseni bizim yaptığımız şekilde skolyozu onlara açıklamadığını bildirdi. Programınızı bu yeni edinilen anlayışla başlatıyor ve ilerlemeyi önlemenize, ağrıyı hafifletmeye ve hareketliliği korumanıza ve geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış konseptler halinde sunuyoruz.

Program Bileşenleri

Günlük yaşam aktiviteleri sırasında daha dengeli bir omurga ve dik bir gövde oluşturmak için alışılmış duruşlarınızı değiştirmenin ve kendini düzeltmenin doğru yolunu gösteriyoruz.

 • Özel sagital düzlem egzersizleri
 • Omurgayı esnek tutabilmek için basit egzersizler
 • Core Stabilizasyon egzersizleri (omurgayı destelemek ve core kasları geliştirmek için tasarlanmış 3 boyutlu egzersizler)

 

AMELİYAT SONRASI HASTALAR

Ameliyatı sonrası tedaviye ihtiyaç duyan kişiler genellikle cerrahi sonrası ağrısı olan hastalardır. Ameliyat sonrası hastaların egzersiz programına başlayabilmeleri için cerrahi işlemin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekir. Ayrıca yakın zamanda çekilen bir röntgenin olması ve ameliyatı yapan hekimin onayı da gerekecektir. Ameliyat sonrası hastalar için var olan kontraendikasyonlar arasında dengesiz bir durum olabilir, bu nedenle tedaviye gelmeden önce röntgen serisine mutlaka ihtiyacımız vardır. Sonrasında bizim de yapacağımız değerlendirme ile uygun şartlar sağlandığı takdirde ameliyat sonrası egzersiz tedavisine başlanır.

Enter your keyword