FİZYOTERAPİSTLERE ÖZGÜ PROFESYONEL
3 BOYUTLU
SERTİFİKASYON EĞİTİMİ SKOLYOTERAPİ, Üç Boyutlu Egzersizle Birlikte Farklı Fizyoterapi Yaklaşımlarını Kullanarak Skolyoza Bütüncül Bir Terapi Programıdır.

FİZYOTERAPİST EĞİTİMLERİ

SKOLYOTERAPİ, Üç Boyutlu Egzersizle Birlikte Farklı Fizyoterapi Yaklaşımlarını Kullanarak Skolyoza Bütüncül Bir Terapi Programıdır. Bu Terapi Programı Kanıta Dayalı Olmakla Beraber, İyileştirmeyi Hedef Alarak 5 Temel İlkeye Dayanmaktadır.

Devamı

SKOLYOZLU BİREYLER ve AİLELER İÇİN

SKOLYOTERAPİST’lerimiz, skolyozlu bireylerle çalışırken kişilerin yakınlarına destek olabilmek, izolasyon duygularını, zayıf beden imajını, gereksiz acıyı, endişeyi, korkuyu ve bilgi eksikliğini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamı

SKOLYOTERAPİ EĞİTİMİ

Hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için bize ulaşın.

SKOLYOTERAPİ EĞİTİMİ

Skolyoterapi 3 boyutlu egzersizlerin, skolyoz üzerindeki olumlu etkilerini ve bu etkilerin farkındalığının artırmayı hedeflemektedir.

Skolyoterapi skolyoz okulu bu hedeflerle; ‘Her skolyoza Egzersiz’  sloganıyla skolyozlu bireylerin yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunan bir skolyoz okuludur. skolyoterapi skolyoz okulu aynı zamanda Fizyoterapistlere uluslararası standartlara uygun üst düzey 3 boyutlu skolyoz eğitimiyle ülkemizdeki fizyoterapistlerin mesleki standartlarını yükseltmeye, alanında uzman skolyoterapistlerle uluslararası tanınırlığını, tüm türkiyedeki her skolyozlu bireyin sağlığın korunmasına erişebilmesini sağlamaya çalışacaktır. Üst Düzey marka bilinirliği ülke çapında yüksek nitelikli bir kurum kimliği içinde omurga sağlığı-skolyoz okulu sektöründe öncü yenilikçi olacaktır.

Haberler & Duyurular

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz İnsan vücudunun düz durabilmesi ve hareketlerini düzgün yapabilmesi omurga ve iskelet yapısı ile gerçekleşmektedir. Omurga yapısında oluşan sorunlar vücudun hareketlerini düzgün yapamamasına neden olabilmektedir. Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz genellikle göğüs ya da bel bölgelerinde görülen omurga eğriliğine denilmektedir.
Devamı

PİLATES STÜDYOLARI SKOLYOZ ANKARA ÇANKAYA

PİLATES STÜDYOLARI SKOLYOZ ANKARA ÇANKAYA   Bir omurga eğriliğinin ‘skolyoz’ olması, omurganızın bir kısmının yanlara doğru en az 10 derecelik (cobb açısına göre) eğri olması Skolyoz anlamına gelir. Bazı durumlarda, yanal eğri çok belirgin olabilir ve destek veya cerrahi gibi
Devamı

Skolyoz eğiliklerin isimlendirilmesi

Skolyoz (omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına gelmektedir. Yana doğru eğilmenin yanı sıra kişinin omurları kendi ekseni etrafında da dönebilir. Bu eğrilikler C veya S  harfi şeklinde olup, 10 derecenin altındaki eğrilikler spinal asimetri, 10
Devamı

Skolyoz ağrı yapar mı?

Skolyoz ağrı yapar mı? Skolyoz omurgaya arkadan bakıldığında normalde düz bir hatta yerleşmesi gereken omurganın sağa veya sola doğru eğriliği olarak tanımlanır. Skolyoz sadece tek boyutlu bir açısal deformite değildir. Vücudu üç boyutta etkileyen bir kemiksel ve yapısal bir deformitedir.
Devamı

SKOLYOZ İÇİN FİZİK TEDAVİ NASIL YAPILIR?

  Skolyoz Türkiye’de yaklaşık 2 ila 3 milyon insanın etkilendiği bir omurga deformitesidir. İnsan omurgası arkadan bakıldığında düz bir çizgi gibi olmalı ve yandan bakıldığında ise “S” harfini andırmalıdır. Ancak skolyozlu kişide, arkadan bakıldığında düz olması gereken omurga kaymıştır.  
Devamı

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz İnsan vücudunun düz durabilmesi ve hareketlerini düzgün yapabilmesi omurga ve iskelet yapısı ile gerçekleşmektedir. Omurga yapısında oluşan sorunlar vücudun hareketlerini düzgün yapamamasına neden olabilmektedir. Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz genellikle göğüs ya da bel bölgelerinde görülen omurga eğriliğine denilmektedir.

Skolyoz Eğriliği

Skolyoz Eğriliği Skolyoz, omurganın lateral eğriliği ve rotasyonu ile karakterize bir omurga deformitesidir. Normal ve sağlıklı bir omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya doğru düz bir hat şeklinde uzanmalıdır. Skolyozda eğriliğinde ise omurganız düz hattı bozulur, sağa ya da sola

3 Boyutlu Skolyoz Egzersizleri

3 Boyutlu Skolyoz Egzersizleri Skolyoz omurgaya arkadan bakıldığında normalde düz bir hatta yerleşmesi gereken omurganın sağa veya sola doğru eğriliği olarak tanımlanır. Sebebi henüz bilinmemekle birlikte İdiopatik skolyoz (Nedeni bilinmeyen skolyoz), Nöromusküler skolyoz, Konjenital (Doğuştan ) skolyoz, Erişkin idiyopatik skolyoz,Erişkin

Skolyoz ağrı yapar mı?

Skolyoz ağrı yapar mı? Skolyoz omurgaya arkadan bakıldığında normalde düz bir hatta yerleşmesi gereken omurganın sağa veya sola doğru eğriliği olarak tanımlanır. Skolyoz sadece tek boyutlu bir açısal deformite değildir. Vücudu üç boyutta etkileyen bir kemiksel ve yapısal bir deformitedir.

Skolyoz tedavisi nedir?

Skolyoz tedavisi nedir? Skolyoz omurganın sağ ya da sol tarafa doğru lateral deviasyonu ve rotasyonu ile karakterize olan, günümüzde yaygın olarak görülen ortopedik bir problemdir. tek başına ortaya çıkabileceği gibi kifoz (kamburluk) ile birlikte de görülebilmektedir. Skolyoz nedenleri tam olarak

SKOLYOZ TEDAVİSİ VAR MI?

SKOLYOZ TEDAVİSİ VAR MI?   Skolyoz nedir? Skolyoz tedavisi var mı? sorusunun cevabı omurganın çoğunlukla göğüs (thoracic) ve/veya bel (lumbar) bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Tek başına olabileceği gibi, kifoz (kamburluk; arkadan öne doğru anormal bir eğrilik) ile beraber de

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?   Skolyoz; orta hat anatomik pozisyona göre bir grup vertebranın rotasyonla birlikte yana eğilmesidir. İdiopatik skolyoz bir duruş bozukluğu olmayıp; yapısal bir deformitedir ve tüm skolyozların % 80 ‘ini oluşturmaktadır. En sık rastlanan “adölesan idiopatik skolyoz” pubertenin

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?   Skolyoz omurganın çoğunlukla göğüs (thoracic) ve/veya bel (lumbar) bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Tek başına olabileceği gibi, kifoz (kamburluk; arkadan öne doğru anormal bir eğrilik) ile beraber de görülebilir (Kifoskolyoz). Normal omurgada yukarıdan aşağıya düz bir

Skolyoz Ölçümünde Yeni ALTIN STANDART “SPINAL MOUSE”

Skolyoz Ölçümünde Yeni ALTIN STANDART “SPINAL MOUSE” Skolyoz, omurganın üç boyutlu bir deformitesidir.10’dan fazla omurganın koronal düzlemde yanal eğriliği olarak tanımlanır. Adolesan idiyopatik skolyoz (AIS), birinci basamakta görülen en yaygın spinal deformitedir. Nüfusun %2,5’inde görülür. Skolyoz 10-16 yaş arası çocukların

OMURGA DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ NON-INVAZIV & YÜKSEK GÜVENİRLİLİKLİ YÖNTEM ‘SPINAL MOUSE’

OMURGA DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ NON-INVAZIV & YÜKSEK GÜVENİRLİLİKLİ YÖNTEM ‘SPINAL MOUSE’   Omurganın hareketliliği, fonksiyonu ve eğriliğinin ölçümü için gonyometre, spondilometre, kifometre, inklinometre, esnek eğri, parmak ucunun yere olan mesafesi, şerit ölçüm yöntemi ve Schober indeksi gibi çeşitli methodlar geliştirilmiştir. Fakat

SKOLYOZ BAŞLANGICI NASIL OLUR?

SKOLYOZ BAŞLANGICI NASIL OLUR? Herhangi bir nedenle 10 yaş altında ortaya çıkan omurganın ‘S’ şeklindeki yana doğru eğrilikleri erken başlangıçlı skolyoz olarak adlandırılır. Erken başlangıçlı skolyozlar ergenlik çağında görülen büyük çocuk skolyozundan farklı özellikler gösterir. Erken yaşta başlayan skolyoz genellikle

SKOLYOZ NASIL DÜZELİR?

Skolyoz nasıl düzelir? “Skolyoz” adı verilen omurga eğriliği, çoğunlukla büyüme çağında tanısı konulan bir rahatsızlıktır. Farklı nedenlere bağlı olarak omurların sağa, sola eğrilmesi veya kendi etrafında dönmesiyle gelişen skolyoz, küçük yaşlarda başlayıp, tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını ciddi ölçüde etkileyebilmektedir.

SKOLYOZ FİZİK TEDAVİ İLE DÜZELİR Mİ?

SKOLYOZ FİZİK TEDAVİ İLE DÜZELİR Mİ? Omurganın sağ ya da sol tarafa doğru eğrilmesi ile karakterize olan skolyoz, günümüzde yaygın olarak görülen ortopedik bir problemdir. Hareket kabiliyetinin kısıtlanması ve hastalığın çeşitli semptomları nedeniyle kişiler günlük hayatlarında sıkıntı yaşayabilmektedir.   Çoğu

SKOLYOZ İÇİN FİZİK TEDAVİ NASIL YAPILIR?

  Skolyoz Türkiye’de yaklaşık 2 ila 3 milyon insanın etkilendiği bir omurga deformitesidir. İnsan omurgası arkadan bakıldığında düz bir çizgi gibi olmalı ve yandan bakıldığında ise “S” harfini andırmalıdır. Ancak skolyozlu kişide, arkadan bakıldığında düz olması gereken omurga kaymıştır.  

ANKARA’DAKİ EN İYİ SKOLYOZ TEDAVİ YERİ

ANKARA’DAKİ EN İYİ SKOLYOZ TEDAVİ YERİ   Ankara’daki en iyi skolyoz tedavi yeri olan omurga sağlığı ve skolyoz okulumuzda, skolyoterapistlerin yer aldığı skolyoz alınında 100 saatlik profesyonel eğitim alınan gerek yetişkin gerekse ergem skolyozlulara özel skolyoza amaçlı hareketlerle insanların yaşam

PİLATES STÜDYOLARI SKOLYOZ ANKARA ÇANKAYA

PİLATES STÜDYOLARI SKOLYOZ ANKARA ÇANKAYA   Bir omurga eğriliğinin ‘skolyoz’ olması, omurganızın bir kısmının yanlara doğru en az 10 derecelik (cobb açısına göre) eğri olması Skolyoz anlamına gelir. Bazı durumlarda, yanal eğri çok belirgin olabilir ve destek veya cerrahi gibi

SKOLYOZDA FİZYOTERAPİ VE SKOLYOZ TEDAVİSİ ANKARA

  Ankara’da bulunan skolyozlu omurgada fizyoterapi ve skolyoz tedavisi merkezimizi ziyaret eden hastalara geniş bir tedavi yelpazesi sunan deneyimli bir skolyoztik omurgada uzman fizyoterapist grubuyuz. Fizyoterapistlerimiz mevcut kapasitenizi, yaşam biçiminizi, spor faaliyetlerinizi ve bundan sonra hayatınızı nasıl yaşamak istediğinizi dikkate

3 BOYUTLU SKOLYOZ TEDAVİSİ FİYATLARI ANKARA ÇAYYOLU

3 BOYUTLU SKOLYOZ TEDAVİSİ FİYATLARI ANKARA ÇAYYOLU Bir skolyoz tedavisinde üzerinde egzersiz yaparken, normal egzersizlerden farklı olarak stabilizasyon ön planda olmalıdır bunu da ancak skolyoterapist arayarlayabilir. Bazılarına göre, skolyoz egzersizleri, tek bir tip egzersiz ve çalışma gibi görülebilir. Skolyotik görünüm

3 BOYUTLU SKOLYOZ EGZERSİZİ YAPANLARIN YORUMLARI

3 BOYUTLU SKOLYOZ EGZERSİZİ YAPANLARIN YORUMLARI   3 boyutlu skolyoz egzersizlerinde kullanılan ana ekipmanlar omurga düzelticilerdir. 3 boyutlu skolyoz egzersizleri kasların düzeltilmesi, omurganın düzeltilmesi prensiplerine dayanmaktadır. (bu nedenle eklemler üzerinde etki fazladır), yaralanma veya koşullara sahip olanlar için modifikasyonlara izin

SKOLYOZ EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI

SKOLYOZ EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI   3 boyutlu skolyoz egzersizleri dememizin sebebi skolyotik omurgadki 3 düzlemde meydana gelen değişiklikleri düzeltmeye çalışmamızdan dolayı sagital eksende lordoz kifoz, frontal düzlemde ise yana olan eğiriliklerin, horizontal düzlemde de omurganı dönmesinden kaynaklananetkilerini ortdan kaldırmak için 3

ANKARA SKOLYOZ TEDAVİSİ DERS FİYATLARI

Skolyozun 3 boyutlu tedavisi yani omurgadaki deformitelere göre değişikliklere tedavisi, MÖ 460 yıllarında Hipokrat tarafından yaratıldı. Hipokrat masası adı verilen masada omurgadaki değişikliklere göre o zaman teknolojisi ile çözüm bulmaya çalıştı. Omurgayı skolyozdaki değişikliklere göre uzatma egzersizleri sırttaki bulunan kamburluğa

3 BOYUTLU SKOLYOZ EGZERSİZİ YAPAN FİZİK TEDAVİ MERKEZİ

3 boyutlu skolyoz egzersizi yapan fizik tedavi merkezinde fizik tedaviden, rehabilitasyona dayanan 3 boyutlu skolyoz egzersizleri talimatı için skolyoterapistlerden faydalanıyoruz. 3 boyutlu skolyoz egzersizleri, esnekliği, çevikliği ve hareketi geliştiren kolay, zarif hareketlerle beden bilincini ve duruşunu öğretir. 3 boyutlu skolyoz

SKOLYOTERAPİ 3 BOYUTLU SKOLYOZ EGZERSİZLERİ YAPANLAR

skolyoterapi 3 boyutlu skolyoz egzersizleri, skolyoz egzersizlerini ve çeşitli fizyoterapi yöntemlerinin birleştirildiği skolyozlu kişilerie özel kullanılan bir egzersiz yöntemidir. Skolyoterapi 3 boyutlu skolyoz egzersizleri, bu egzersizlere vücudun belirli alanlarını hedef alan hareketler yaparken direnç ekler. Bu ilave direnç katmanı zorlu

Skolyoz Nedir?

Skolyoz, omurganın 10 dereceden fazla lateral eğriliği ve rotasyonudur Belde ve sırtta asimetriye, omuz ve kalça seviyesinde eşitsizliğe, omurganın bir tarafında kifoziteye ve daha ileri derecelerde ciddi ağrı ve solunum sıkıntısına sebep olan bir omurga deformitesidir. Hafif dereceli eğrilikler büyük

SKOLYOZ TEDAVİSİ’nin Nabzı Ankara’da Atacak

SKOLYOZ TEDAVİSİ’nin Nabzı ANKARA’da Atacak “Her skolyozlu bireye Egzersiz” anlayışıyla 2017 yılında yola çıkan skolyoz alanında eğitim içeriği kendilerine özgü olarak geliştirilen SKOLYOTERAPİ Skolyoz Okulu ve omurga sağlığı merkezi artık ‘Başkent’ Ankaralılara sağlıklı yaşam için katkı sunmaya başlayacak. SKOLYOTERAPİ, Üç

Skolyoz eğiliklerin isimlendirilmesi

Skolyoz (omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına gelmektedir. Yana doğru eğilmenin yanı sıra kişinin omurları kendi ekseni etrafında da dönebilir. Bu eğrilikler C veya S  harfi şeklinde olup, 10 derecenin altındaki eğrilikler spinal asimetri, 10

Adölesan idiyopatik skolyozun

İdiopatik skolyoz tüm skolyoz anomalilerinin yaklaşık %70’ini oluşturan omurganın üç boyutlu deformitesidir. Deformitenin görüldüğü yaşa göre yapılan sınıflamada on yaş üzerinde deformitenin görülmesi adölesan idiopatik skolyoz(AİS) olarak adlandırılır ve en sık görülen idiopatik skolyoz tipidir. Adölesan idiyopatik skolyozun tedavisindeki temel

Skolyoterapi 3 boyutlu skolyoz egzersizleri

Kötü duruş, eklemlerimizin saatlerce oturmaktan, çok uzun süre kalçaların üstünde durmak gibi strese maruz kalması durumunda ağrı ve yaralanmalara neden olabilir. Skoyloterapi 3 boyutlu egzersizleri kasları gerer ve eklemleri harekete geçirir, kas gücünü ve çekirdek stabilitesini arttırır ve böylece doğal

Omurga sağlığınızı korumanın en iyi yolu 3 boyutlu egzersiz

Bir gün dışarı arkadaşlarınızla veya eş dostunuzla kafeye gittiğinizde çevrenizdeki insanları gözlemleyin ( zaten mesleki hastalık olarak postür analizi yapıyorsunuzdur.) Bahse girerim, on yaşından büyük insanların% 70-80’inin kötü bir postüre sahip olduklarını göreceksiniz. Özellikle telefon ve tablet kullanıcıları arasında çok

Enter your keyword