Skolyoz eğiliklerin isimlendirilmesi

Skolyoz eğiliklerin isimlendirilmesi

Skolyoz (omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına gelmektedir. Yana doğru eğilmenin yanı sıra kişinin omurları kendi ekseni etrafında da dönebilir.

Bu eğrilikler C veya S  harfi şeklinde olup, 10 derecenin altındaki eğrilikler spinal asimetri, 10 derecenin üstündeki eğrilikler skolyoz olarak tanımlanmaktadır. Toplumda yaklaşık  % 2-4 oranında görülmektedir. Bunların % 90’ ında eğrilik hafif olup tedaviyi gerektirmeyebilir.  Omurga eğriliği olan hastaların % 10’ unda skolyoz, tedavi gerektirecek dereceye ilerler.

Omurların kendi ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak kişinin sırt ve bel bölgesinde asimetrik çıkıntılar oluşur. Bu tip durumlar skolyoterapi ile desteklenerek engellenebilir veya ortadan kaldırılabilir. Hem C hem de S eğrilikli skolyozlarda üç boyutlu skoyloz egzersizlerinin etkisi oldukça fazladır. Skolyoterapide yer alan üç boyutlu skolyoz egzersizleri; düzenli egzersiz yapma, sırt kaslarını güçlü tutma, kondüsyonu arttırma ve doğru nefes kontrolü ile skolyoz takibinin ve tedavisinin hemen her basamağında yer alan vazgeçilmez ögelerden biri olarak görülmektedir.

Enter your keyword