Skolyoz Ölçümünde Yeni ALTIN STANDART “SPINAL MOUSE”

Skolyoz Ölçümünde Yeni ALTIN STANDART “SPINAL MOUSE”

Skolyoz Ölçümünde Yeni ALTIN STANDART “SPINAL MOUSE”

Skolyoz, omurganın üç boyutlu bir deformitesidir.10’dan fazla omurganın koronal düzlemde yanal eğriliği olarak tanımlanır. Adolesan idiyopatik skolyoz (AIS), birinci basamakta görülen en yaygın spinal deformitedir. Nüfusun %2,5’inde görülür. Skolyoz 10-16 yaş arası çocukların %2-4’ünde rapor edilmiştir. İlerleyici skolyoz deformiteye ve kozmetik sorunlara neden olabilir. Düzenli izleme ve takip erken tanı ve tedavi için çok önemlidir.

Radyolojik ölçüm uzun yıllardır skolyozun tanısı ve ilerlemesinin takibini değerlendirmek için altın standart olarak kabul edilmiştir. Adolesan İdiyopatik Skolyoz hastalarının düzenli ve sık takip edilmesi gerekir. Bu yüzden sıklıkla yüksek radyasyona maruz kalırlar. Bu da akciğer ve meme kanseri riskini oldukça artırır. Özetle bu methodun en büyük limitasyonu da budur.

Spinal Mouse (SM) skolyozdaki eğriliklerin ölçümünde güvenli, pratik ve gerçekleştirilmesi kolay bir yöntemdir. Ancak geçerliliği ve güvenirliliği araştırılmamıştır. Yapılan bir çalışmada adolesan idiopatik skolyozlu çocuklarda cobb açısı ve spinal Mouse ölçümünün geçerliliği ve güvenirliliği araştırılmıştır.

9-18 yaşları arasında AIS tanısı almış toplam 51 hasta Haziran 2012- Nisan 2013 tarihleri ​​arasında çalışmaya dahil edilmiş, tıbbi öyküleri alınmış ve demografik verileri kaydedilmiş, ardından röntgen ile muayene edilmiş.

Spinal mouse’un geçerliliği ve güvenirliliğini değerlendirmek için spinal Mouse sonuçları altın standart olan cobb ile karşılaştırılmış. Cobb açısı iki ortopedist tarafından ön-arka skolyoz grafilerinde ölçülmüştür. Spinal Mouse ölçüm sonuçları klinik deneyimi olan hekimler tarafından kendi içinde ve altın standart olarak kabul edilen cobb açısı ile karşılaştırılmış. Hastaların frontal düzlem eğriliği değerlendirilmiştir.

Cihaz, bilgisayara veri sağlar. Bluetooth ve ölçülen eğrilikler ekranda gösterilir. Yöntemin tıbbi bir riski veya tehlikesi yoktur. Cihazın iki döner tekerleği vardır, omurganın çıkıntılarını takip eder, mesafe ve açı ölçüleri cihazdan kişisel bir bilgisayara aktarılır.

Sonuç olarak çalışmaya toplamda 51 (42’si kadın, 9’u erkek) Adolesan İdiopatik Skolyozlu birey katılmış. Aynı radyografi üzerinden iki farklı ortopedist tarafından yapılan cobb açısı değeri ölçümü farklı çıkarken, Spinal Mouse ile yapılan ölçümlerde bir farklılık bulunamamıştır.

Adolesan İdiopatik Skolyoz gibi sıkı takip isteyen deformitelerde güvenilir yöntem tercih etmek bu çalışma ile de kabul edilir ve avantajlı hale gelmiştir. Sizlere yaşam kalitenizi artırmanızda yardımcı olurken her konuda düşünüp bu fırsattan yararlanabilmeniz için Spinal Mouse cihazını takip ve tedavide aktif bir rol oynaması için merkezimize getirdik. Sizleri merkezimizde görmekten ve bu zorlu süreçte yanınızda olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz.

Enter your keyword