Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

 

Skolyoz; orta hat anatomik pozisyona göre bir grup vertebranın rotasyonla birlikte yana eğilmesidir. İdiopatik skolyoz bir duruş bozukluğu olmayıp; yapısal bir deformitedir ve tüm skolyozların % 80 ‘ini oluşturmaktadır. En sık rastlanan “adölesan idiopatik skolyoz” pubertenin başlangıcından önce ortaya çıkan, eğrilik yönü genelde torakal bölgede sağa, lomber bölgede sola doğru bulunmakta, kızlarda daha sık görülmektedir.

 

Esasen skolyozların büyük bir bölümü herhangi bir tedaviye gerek kalmaksızın belli bir derecede durur. Ancak bir kısmi ise ergenlik döneminde hızlı boy uzamasından ciddi oranda etkilenerek ilerler ve tedavi gerektirir.

 

Peki skolyozun nedenleri nelerdir?

 

Skolyoz hastalarının %80’inde eğriliğin nedeni saptanamamaktadır. Ancak, skolyoza neden olan yapısal bozukluklara bakıldığında; doğumsal yapısal bozukluklar, sinir ve kas hastalıkları (serebral palsi, siringomiyeli, çocuk felci, kas hastalıkları vb), omurga tümörleri, travma, omurga enfeksiyonları, metabolik hastalıkların neden olabileceği söylenebilir. Ayrıca duruş bozuklukları, bacaklardaki uzunluk farkı da skolyoz nedenlerindendir.  Skolyoz nedenleri kısaca şöyle açıklanabilir;

  • Doğumsal omurga kemik yapısı bozuklukları kaynaklı konjenital skolyoz
  • Erken çocukluk çağında başlayan infantil ve juvenil skolyoz
  • Nöromüsküler nedenlere bağlı, müsküler distrofi vb. kas hastalıkları kaynaklı skolyoz
  • Marfan Sendromu, Ehler Danlos Sendromu gibi bağ dokusu hastalıklarına bağlı skolyoz
  • Polio, inflamatuar hastalıklar ve travmalara bağlı skolyoz
  • Bacak eşitsizliği ve kalça, diz eklemi sorunlarına bağlı oluşan skolyoz

 

skolyoz nedenlerindendir.

 

SKOLYOTERAPİ ailesi olarak amacımız skolyozdan etkilenen kişilere ve ailelerine her türlü desteği sağlayarak bu konuda ihtiyaç duydukları egzersiz programlarını hazırlamak ve uygulamaktır. SKOLYOTERAPİ ailesi olarak skolyoz farkındalığını artırmaya yönelik yaptığımız çalışmalarda bu konuyla ilgili uzmanlaşmış (SKOLYOTERAPİST) sağlık profesyonellerini yetiştiriyor ve çalıştırıyoruz.

 

Skolyoterapistlerimiz, skolyozlu bireylerle çalışırken kişilerin yakınlarına destek olabilmek, izolasyon duygularını, zayıf beden imajını, gereksiz acıyı, endişeyi, korkuyu ve bilgi eksikliğini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Sizlere bu süreçte destek olmak ve bu yolda beraber ilerlemek için çok heyecanlı ve gururluyuz.

Enter your keyword