Author: Skolyoterapi skolyoz okulu

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz İnsan vücudunun düz durabilmesi ve hareketlerini düzgün yapabilmesi omurga ve iskelet yapısı ile gerçekleşmektedir. Omurga yapısında oluşan sorunlar vücudun hareketlerini düzgün yapamamasına neden olabilmektedir. Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz genellikle göğüs ya da bel bölgelerinde görülen omurga eğriliğine denilmektedir.   Skolyoz tek başına omurga eğriliği şeklinde görülebildiği gibi kamburluk denilen arkadan öne doğru oluşan […]

Devamı

skolyoz sporla düzelir mi? skolyoza iyi gelen sporlar? skolyoz tedavisi yüzmek iyi gelir mi? Skolyoz spor hareketleri neler?

skolyoz sporla düzelir mi? skolyoza iyi gelen sporlar? skolyoz tedavisi yüzmek iyi gelir mi? Skolyoz spor hareketleri neler?     Skolyoza genel olarak baktığımız zaman diğer omurga deformitelerinden farklı olarak sadece tek bir düzlemde değil birden fazla düzlemde etkilendiği için 3 boyutlu bir omurga deformitesi olarak tanımlamaktayız. Bu yüzden skolyoz sporla düzelirmi sorusuna cevap olarak ilk önce […]

Devamı

Skolyoz Eğriliği

Skolyoz Eğriliği Skolyoz, omurganın lateral eğriliği ve rotasyonu ile karakterize bir omurga deformitesidir. Normal ve sağlıklı bir omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya doğru düz bir hat şeklinde uzanmalıdır. Skolyozda eğriliğinde ise omurganız düz hattı bozulur, sağa ya da sola kaymalar meydana gelir. Bu da kişide hem fiziksel açıdan hem kozmetik açıdan rahatsız edici bir […]

Devamı

3 Boyutlu Skolyoz Egzersizleri

3 Boyutlu Skolyoz Egzersizleri Skolyoz omurgaya arkadan bakıldığında normalde düz bir hatta yerleşmesi gereken omurganın sağa veya sola doğru eğriliği olarak tanımlanır. Sebebi henüz bilinmemekle birlikte İdiopatik skolyoz (Nedeni bilinmeyen skolyoz), Nöromusküler skolyoz, Konjenital (Doğuştan ) skolyoz, Erişkin idiyopatik skolyoz,Erişkin dejeneratif skolyoz gibi birçok tipi vardır. En çok görülen skolyoz tipi ise Adolesan İdiopatik Skolyozdur. […]

Devamı

Skolyoz ağrı yapar mı?

Skolyoz ağrı yapar mı? Skolyoz omurgaya arkadan bakıldığında normalde düz bir hatta yerleşmesi gereken omurganın sağa veya sola doğru eğriliği olarak tanımlanır. Skolyoz sadece tek boyutlu bir açısal deformite değildir. Vücudu üç boyutta etkileyen bir kemiksel ve yapısal bir deformitedir. İdiopatik skolyoz (Nedeni bilinmeyen skolyoz), Nöromusküler skolyoz, Konjenital (Doğuştan ) skolyoz, Erişkin idiyopatik skolyoz,Erişkin dejeneratif […]

Devamı

Skolyoz tedavisi nedir?

Skolyoz tedavisi nedir? Skolyoz omurganın sağ ya da sol tarafa doğru lateral deviasyonu ve rotasyonu ile karakterize olan, günümüzde yaygın olarak görülen ortopedik bir problemdir. tek başına ortaya çıkabileceği gibi kifoz (kamburluk) ile birlikte de görülebilmektedir. Skolyoz nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte doğumsal ya da sonradan ortaya çıkabilir. Özellikle ergenlikte kemik ile kas gelişimindeki dengesizlikten […]

Devamı

SKOLYOZ TEDAVİSİ VAR MI?

SKOLYOZ TEDAVİSİ VAR MI?   Skolyoz nedir? Skolyoz tedavisi var mı? sorusunun cevabı omurganın çoğunlukla göğüs (thoracic) ve/veya bel (lumbar) bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Tek başına olabileceği gibi, kifoz (kamburluk; arkadan öne doğru anormal bir eğrilik) ile beraber de görülebilir (Kifoskolyoz). Normal omurgada yukarıdan aşağıya düz bir şekilde uzanan omurlar (omurgayı oluşturan kemikler) skolyozlu […]

Devamı

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?   Skolyoz; orta hat anatomik pozisyona göre bir grup vertebranın rotasyonla birlikte yana eğilmesidir. İdiopatik skolyoz bir duruş bozukluğu olmayıp; yapısal bir deformitedir ve tüm skolyozların % 80 ‘ini oluşturmaktadır. En sık rastlanan “adölesan idiopatik skolyoz” pubertenin başlangıcından önce ortaya çıkan, eğrilik yönü genelde torakal bölgede sağa, lomber bölgede sola doğru bulunmakta, […]

Devamı

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?   Skolyoz omurganın çoğunlukla göğüs (thoracic) ve/veya bel (lumbar) bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Tek başına olabileceği gibi, kifoz (kamburluk; arkadan öne doğru anormal bir eğrilik) ile beraber de görülebilir (Kifoskolyoz). Normal omurgada yukarıdan aşağıya düz bir şekilde uzanan omurlar (omurgayı oluşturan kemikler) skolyozlu omurgada sağa, sola doğru ve/veya kendi eksenleri etrafında […]

Devamı

Skolyoz Ölçümünde Yeni ALTIN STANDART “SPINAL MOUSE”

Skolyoz Ölçümünde Yeni ALTIN STANDART “SPINAL MOUSE” Skolyoz, omurganın üç boyutlu bir deformitesidir.10’dan fazla omurganın koronal düzlemde yanal eğriliği olarak tanımlanır. Adolesan idiyopatik skolyoz (AIS), birinci basamakta görülen en yaygın spinal deformitedir. Nüfusun %2,5’inde görülür. Skolyoz 10-16 yaş arası çocukların %2-4’ünde rapor edilmiştir. İlerleyici skolyoz deformiteye ve kozmetik sorunlara neden olabilir. Düzenli izleme ve takip […]

Devamı
1 2 3

Enter your keyword